VQ Newsletter October 2017

This issue of VQ Newsletter is dedicated to the eighth VQ Forum, held on 19 October 2017 in Stockholm. More than 220 law firm managers, general counsels and other legal market professionals attended the forum for discussions on the changing[…]

Read more

Framtidens advokat – Affärsvärlden

Arbetet med artificiell intelligens är ännu i sin linda på den svenska juristmarknaden, men när byråernas klienter sparar advokattimmar genom att installera egna smarta tekniska lösningar är det dags att visa framfötter, skriver Helene Rothstein i senaste numret av Affärsjuridik.[…]

Read more