VQ talar på AI-dagen den 22 maj

Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ, medverkar som talare på AI-dagen den 22 maj i Stockholm, med fokus på hur AI, kognitiva system och Robotic Process Automation (RPA) kan effektivisera de flesta typer av verksamhet På konferensen kommer olika cases visas[…]

Read more