Säkra företagets kunskap – InfoTorg Juridik

Undvik dubbelarbete. Med väl fungerande Knowledge Management (KM) fungerar kunskapsöverföringen i företaget. Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ AB, ger fem råd för bättre kunskapshantering. 1. Bilda en medvetenhet om behovet av bättre stöd för ledning och organisation av kunskap samt[…]

Read more

A new brand of lawyer?

In her recent blog post ‘A New Brand of Lawyer: Are you ready?’ Donna Seyle of Freelance Law Firm discusses a current paradigm shift in the legal services based on conclusions made by professor Richard Susskind and international lawyer/entrepreneur Jorge Colón. Professor[…]

Read more