OBS inget styrelseuppdrag för techbolaget Increasor

Denna nyhet har redigerats den 21 januari: Helena Hallgarn har avträtt och har inget styrelseuppdrag för Increasor.

Det snabbväxande bolaget Increasor Tech Invest har nu rekryterat VQ-grundaren Helena Hallgarn samt ytterligare tre externa ledamöter till styrelsen för att tillföra värdefull kompetens i bygget av bolaget. Bolaget har tre bärande verksamhetsgrenar: systemutveckling, finansiell kommunikation/IR och digitalisering av traditionella branscher. Det handlar bl a om att utveckla lösningar inom legaltech, vilket är ett område där Helena Hallgarn arbetat i drygt tjugo år. Bolagets strategi är att växa vidare genom förvärv. Bolaget genomförde därför i augusti 2020 en ägarspridningsemission och fick mer än 500 nya aktieägare och nu planeras en marknadsnotering under 2021.

”Med sin juridiska bakgrund och sitt affärsmässiga mindset kommer Helena att vara en värdefull tillgång,” klargör Increasor i sitt pressmeddelande.

Share