”Det bör absolut bli en större diversifiering bland juristroller” – Sharp

VQ-grundaren Ann Björk intervjuades nyligen av Ron Cohen till Sharp Recruitments artikelserie om sin syn på innovation, digitalisering och alternativa karriärval inom juristbranschen, samt hur utvecklingen har gått framåt under de tio år som har gått sedan starten av VQ.

”Det har varit en fantastiskt spännande och rolig resa med VQ. När vi (min kollega Helena Hallgarn och jag) startade verksamheten 2010 med en vision om att digitalisera och utveckla juristbranschen fanns det inte något större intresse för dessa frågor, och begreppet Legal Tech var knappt uppfunnet,” berättar Ann Björk.

”Idag däremot är vår avtalsrobot VQ Legal en bransch-standard som det i princip förutsätts att alla större byråer och revisionsbyråer använder, och Legal Tech och digitalisering ligger högst upp på de flestas agendor. De senaste åren har utvecklingen tagit än mer fart, med etablering av nya aktörer, Vinnovas särskilda satsning på innovationer inom juristbranschen och flera spännande försök till nytänkande. Juristbranschen befinner sig just nu i ett väldigt intressant skede som det ska bli otroligt roligt att vara en del av framöver!”

Man pratar mer och mer om det ”alternativa karriärvalet” för jurister. Tror du att vi kommer få se en ökning av kombinerade kompetenser inom juridik och teknik?

”Det bör absolut bli en större diversifiering bland juristroller. Det kommer bland annat behövas personer som har kombinerade kompetenser inom juridik och teknik för att exempelvis projektleda digitaliseringsprojekt. Det gäller dock att vara medveten om vilken kompetens man har och vad man kan bidra med, och vara ödmjuk gentemot andra specialister. Det är därför inte meningsfullt för alla jurister att själva lära sig att programmera IT-lösningar, utan det handlar om att förstå möjligheterna med tekniken och hur den kan användas i arbetet och i erbjudandet till klienter. Det viktiga är att kunna kommunicera och samverka för att dra full nytta av alla olika kompetenser. Digitaliseringen gör också att jurister måste bli tydligare i sin roll som jurist, där man t.ex. antingen kan gå mer åt specialiserings-hållet eller mer åt att bli en projektledare för klientens juridiska behov. Det positiva är att utrymmet för nya utvecklande karriärvägar och arbetsmetoder inom juristbranschen ökar och att man idag är mer fri att skapa sin egen roll. Behovet av duktiga jurister kommer dock alltid finnas, det handlar mer om att renodla och vidga erbjudandet. T.ex. genom att dela upp uppdrag i olika beståndsdelar och använda teknik i vissa delar, outsourcing i vissa och riktigt skickliga jurister i vissa delar.”

Läs hela artikeln här: Intervju med Ann Björk, VQ

Share